História

Začiatky spolčovania záhradkárov na Slovensku sa datujú veľmi dávno a ovplyvňovali ho rôzne etapy nášho spoločenského vývoja. Založenie Čerešníckeho spolku v Jelšave v roku 1796 možno pokladať za predvoj spolkovej činnosti v tejto oblasti na našom území. Na území Slovenska bola založená v roku 1920 Slovenská ovocinárska spoločnosť, ktorá bola priamym predchodcom Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov. V roku 1957 začali ešte ovocinári funkcionári Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vytvárať podmienky na pretvorenie spolku. Za pomoci bývalého Povereníctva poľnohospodárstva sa dňa 15.októbra 1957 konal ustanovujúci zjazd Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov. Hlavná činnosť miestnych organizácií Slovenského zväzu záhradkárov spočíva v organizovanom nákupe potrebných semien, škôlkarských výpestkov, hnojív, chemických postrekov, náradia a odbornej literatúry, organizovanie odborných prednášok a praktických ukážok. V roku 1970 mala základná organizácia v Mani 100 členov. Predsedom bol Štefan Mokrý, tajomníkom Vincent Gajdoš a pokladníkom Ján Hrušovský. V roku 1974 sa predsedom stal Vincent Gajdoš. V roku 1980 bol Jozefom Belobrádom, Karolom Zárneckým a Emilom Sádovským založený výbor organizácie a začali nábor na členstvo. Vo výbore sa vystriedalo veľa členov, pretože práca to bola náročná, hlavne na čas. Niektoré schôdze trvali do neskorých nočných hodín, neboli financie, nebola miestnosť na schôdzovanie-začínalo sa od nuly. Medzi členov výboru, ktorý sa pričinili o rosvoj tejto organizácie patria hlavne: Jozef Belobrád, Karol Zárnecký, Emil Sádovský, Mária Černáková, Helena Sádovská, Mária Sojková, Stanislav Sojka, Benedikt Gajdoš, Ján Hrušovský, Štefan Kmeťo, Ján Ciling, Viliam Horník, Pavol Horník, Marián Vrzala, Rudolf Bujdák, Jozef Kalinec, Jozef Tinák, Demian Mokrý, Milan Sojka, Ľudovít Turan a Oto Václav. V tomto období začali výkupy ovocia a zeleniny pre štátny podnik Slovlik Nové Zámky. Vykupovali sa hlavne uhorky nakladačky, marhule, cibuľa, paprika a iné. Záhradkárom bola prenajatá budova bývalej športovej kabíny, čím vznikol dostatočný priestor pre túto činnosť. Keď množstvo vykúpeného tovaru presahovalo dopyt, začali sa uprednostňovať členovia organizácie. V tejto dobe sa organizácia rozrástla na rekordných 352 členov. Okrem výkupu sa organizovala aj podomová brigádnická činnosť a to hlavne čistenie cibule a papriky. Z týchto aktivít boli aj nejaké peniaze a tak sa začali organizovať rôzne aktivity- spoločné návštevy výstav na Agrokomplexe v Nitre, návštevy záhradkárskych výstav v Trenčíne, či odborné prednášky. V tomto období organizáciu viedol už Rudolf Bujdák- a to veľmi úspešne. Po roku 1989 zanikol štátny podnik Slovlik, a tým aj organizovaný výkup ovocia a zeleniny. Výkup začali prevádzať súkromné osoby a do pestovania sa vzniesla živelnosť. Mnohý členovia vystúpili z organizácie a činnosť sa preorientovala na iné aktivity. Členská základňa sa ustálila na čísle 116 členov. Predsedom ostal naďalej Rudolf Bujdák a vďaka nemu sa organizácia vyvíjala ďalej. Pre členov zabezpečoval priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, sadenice ovocných stromov, dokázal pomôcť aj poradiť. V roku 1999 sa Rudolf Bujdák vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov a nahradil ho Marián Vrzala. O rok sa konali riadne voľby do výboru a mnohí- starší členovia-odstúpili. Nahradili ich mladší, čím sa výbor organizácie zase oživil. Do výboru sa dostali: Marián Vrzala, Štefan Kmeťo, Jozef Tinák, Marián Petrovský, Milan Sádovský, Peter Hudec, Marián Tkáč, Viliam Polák, Igor Báni, Miroslav Hrušovský. Za predsedu bol zvolený Marián Vrzala. Výbor musel hľadať nové, aktuálne a atraktívne činnosti, aby udržal činnosť organizácie. V spolupráci s Vinohradníckym spolkom Stará Hora začal organizovať výstavy vín, ktoré sa stali tradíciou pod názvom Požitavská výstava vín v Mani. Organizujú sa ukážky rezu ovocných stromov, viniča, výstavy ovocia, zeleniny a kvetov pod názvom "Dary Zeme" spojenú so súťažou o Najkrajšie jablko Maňa. V spolupráci s obcou sa začala organizovať súťaž " Rozkvitnuté ulice", ktorej úlohou bolo povzbudiť občanov pri skrášľovaní svojich príbytkov- a zároveň i celkového vzhľadu obce. Pre mládež sa organizovali diskotéky a tradíciou sa stal aj Záhradkársky ples. Obľúbenými sa stali autobusové zájazdy pre členov organizácie, s ktorými sme navštívili už takmer každý kút Slovenska. Úspešný bol i zájazd do Tokajskej vinohradníckej oblasti, kde sme sa oboznámili s výrobou tokajských vín. Zaujímavé boli návštevy ovocných škôlok v Bojniciach, Veselom pri Piešťanoch. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú i na Celoslovenskej výstave vín v Skalici, organizovali sme zájazd na Medzinárodnú výstavu vín v Hustopečiach, kde najvyššie ocenenie získal Pavol Sojka-prvé miesto spomedzi 150 vzoriek rizlingu vlašského. Z okolitých štátov sme navštívili Česko, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko. V súčastnosti organizácia pracuje pod vedením Ing.Petra Hudeca. Vo výbore ďalej zostali: Marián Vrzala, Igor Báni, Marián Petrovský, Marián Tkáč, Milan Banás, Ing. Marek Zifčák, Jozef Kosťan.